Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Korkein hallinto-oikeus on antanut 5.10.2017 päätöksen 344/3/17 Itä-Suomen hallinto-oikeuden välipäätökseen 6.6.2017 nro 17/0101/4 tehtyyn valitukseen.

KHO:n ratkaisu: Korkein hallinto-oikeus on tutkinut täytäntöönpanon kieltämistä koskevan asian. Valitus hylätään.

KHO:n päätös 05102017 Itä-Suomen hao:n välipäätökseen 06062017