Kymen jätelautakunnan kuulutus ja nähtävillä oleva aineisto

Kuulutus koskien jätehuoltomääräysten muuttamista

Kymen jätelautakunnassa on vireillä jätelain 91 §:n nojalla kunnallisten jätehuoltomääräysten muuttamista koskeva asia. Ehdotuksen mukaan Kymen jätelautakunnan toimialueen jätehuoltomääräykset päivitettäisiin jätelainsäädännön muutoksia vastaavasti.

Jätehuoltomääräykset koskevat Haminan, Kotkan ja Kouvolan kaupunkeja sekä Iitin, Lapinjärven, Miehikkälän, Mäntyharjun, Pyhtään ja Virolahden kuntia.

Jätehuoltomääräysten luonnos on nähtävillä Kymen jätelautakunnan internetsivuilla www.kymenjatelautakunta.fi ajalla 10.7.-16.8.2019.

Niille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus, varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Mahdolliset Kymen jätelautakunnalle osoitettavat mielipiteet on toimitettava kirjallisesti viimeistään 16.8.2019 klo 15.00 joko postitse Kymen jätelautakunnalle osoitteella PL 32, 45701 Kuusankoski tai kymenjatelautakunta@kouvola.fi

Lausunto tulee otsikoida ” lausunto jätehuoltomääräyksistä ”.

Lisätietoja antaa 22.7.2019 alkaen Arja Soini puh. 020 615 5545

Kouvolassa 8.7.2019   Kymen jätelautakunta

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nähtävillä oleva aineisto:

Jätehuoltomääräykset esitys

Hyvä lukija -osuus esitys