Kymen jätelautakunnan pöytäkirja 21.3.2024

Kymen jätelautakunta päätti kokouksessaan 21.3.2024 Kaunissaaren jätehuollon järjestämisestä saareen sekä siihen liittyvästä jätetaksasta. Lisäksi jätelautakunta päätti antaa Ympäristöministeriölle lausunnon jätelain muutosesityksestä. Lausunnossa vastustetaan hallituksen esityksen mukaista kunnan jätehuoltovastuun rajaamista.

Kymen jätelautakunnan kokouksen 21.3.2024 pöytäkirja (pdf,210kt)

Liitteet

Kaunissaaren Kyläkunnan pj:n lausunto

Kaunissaaren yrittäjien kannanotto

Oheismateriaalit

Kaunissaaren jätehuollon taksavaihtoehdot

Kaunissaaren jätehuollon perustelumuistio

Viranhaltijapäätökset 14.2.-13.3.2024

Luonnos hallituksen esitykseksi jätelain muuttamisesta