Kymen jätelautakunta 23.2.2023

Kymen jätelautakunnan 23.2.2023 kokouksen pöytäkirja, liitteet ja oheismateriaali.

Pöytäkirja

§ 3 liite: Kymen jätelautakunnan toiminnan ja talouden toteutuminen 2022 (pdf,136kt)

§ 4 liite: Kymen jätelautakunta sisäisen valvonnan selonteko 2022 (pdf,74kt)

§ 5 liite: Kymen jätelautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma 2023 (pdf,95kt)

§ 6 liite: Ehdotus jätehuoltomääräyksiksi (pdf,540kt)

§ 6 liite: Ehdotus jätehuoltomääräysten perustelumuistioksi (pdf,451kt)

§ 8 oheismateriaali: Viranhaltijapäätökset kunnittain 9.12.2022-15.2.2023 (pdf,62kt)