Oheismateriaali asia 9 Itä-Suomen hao lausuntopyyntö ja lausunto