Kymen jätelautakunta kuuluttaa

Esitys ekomaksuiksi sekä Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi ja jäteasemien yhtenäistaksaksi sekä Mäntyharjun sako-ja umpikaivolietteiden tyhjennystaksaksi 1.1.2018 alkaen

Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys ekomaksuiksi, Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi ja jäteasemien yhtenäistaksaksi 1.1.2018 alkaen.

Ekomaksuhinnasto, Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksuhinnasto ja jäteasemien yhtenäistaksa sekä Mäntyharjun sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennystaksa tulee vahvistaa Kymen jätelautakunnalla taksana, koska hinnasto toimii laskutusperusteena myös jätelain 33§:n tarkoittaman kunnan toissijaisella vastuulla tapahtuvan jätteen vastaanoton osalta.

Taksaluonnokset ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.kouvola.fi sekä www.kymenjatelautakunta.fi 24.11.2017 saakka.

Taksaluonnoksista on mahdollisuus lausua mielipiteensä nähtävillä oloaikana. Kirjalliset kannanotot on jätettävä Kymen jätelautakunnalle 24.11.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella:
Kymen jätelautakunta, Kouvolan kaupunki, PL 32, 45701 Kuusankoski  tai kymenjatelautakunta@kouvola.fi .

Lisätietoja antaa jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen p. 02061 58143

Kouvolassa  6.11.2017 Kymen jätelautakunta

Esitys Kymen Jätelautakunnan jätetaksan tekstiosa 2018

Esitys Ekomaksutaksat 2018

Esitys Jäteasemien yhtenäistaksa 2018

Esitys Keltakankaan jätekeskuksen taksataulukko 2018

Esitys Mäntyharjun sako-ja umpikaivotaksaksi 2018