Kymen jätelautakunta tiedottaa

Ilmoitus Pyhtään kunnan jätteenkuljetusjärjestelmää koskevan asian vireilläolosta

Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys Pyhtään kunnan jätteenkuljetusjärjestelmää koskevan asian vireilläolosta.

Pyhtään kunnan Tekniikkalautakunta 26.05.2020 § 54 sekä Pyhtään kunnanhallitus on kokouksessaan 8.6.2020 §106 päättänyt esittää Kymen jätelautakunnalle, että Pyhtään kunta siirtyy kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 1.7.2023.

Muutos koskisi loppujätettä ja biojätettä sekä pakkausjätteitä, kuten kartonkipakkauksia ja pahvia, pienmetallia, lasipakkauksia ja muovipakkauksia.

Sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmää ei esitetä muutettavaksi.

Asian valmistelua varten kaikille asianosaisille varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä kyseessä olevasta asiasta Hallintolain 41§ sekä Jätelain 38 § mukaisesti. Kirjalliset kannanotot on jätettävä Kymen jätelautakunnalle 6.11.2020 klo 12.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / Tekniikka-  ja Ympäristötalo, PL 32, 45701 Kuusankoski tai kymenjatelautakunta@kouvola.fi .

Kannanotot tulee otsikoida ”Pyhtään kunnan jätteenkuljetusjärjestelmä”.

Tuottajayhteisöiltä pyydetään erilliset lausunnot siitä, haluavatko he käyttää ensisijaista oikeuttaan kerätä kiinteistökohtaiset  hyödynnettävät jätejakeet.

Lisätietoja antaa Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen p. 02061 58143.

Kouvolassa  9.10.2020                           Kymen jätelautakunta