Kymen jätelautakunta tiedottaa

Kymen jätelautakunta tiedottaa

Lapinjärven kunta hakee poikkeamista Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten 14 ja 15 §:n noudattamisesta kiinteistökohtaisen pakkausjätekeräyksen osalta. Pakkausjätteillä tarkoitetaan kartonki-, lasi- ja muovipakkauksia sekä pienmetallijätettä. Poikkeusta haetaan kaikkien kunnan alueella olevien yli viiden asunnon kiinteistöjen sekä kunnan hallinnon ja palvelutuotannon kiiteistöjen osalta. Alle viiden asunnon kiinteistöillä ei ole velvollisuutta liittyä pakkausjätekeräykseen.

Alueen asukkaille ja muille asianosaisille varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta.

Asiakirjat ovat nähtävillä Lapinjärven kunnan ja Kymen jätelautakunnan kotisivuilla www.lapinjarvi.fi sekä www.kymenjatelautakunta.fi

Kirjalliset kannanotot on jätettävä Kymen jätelautakunnalle 8.2.2022 klo 12.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / Kouvolan kaupunki, PL 85, 45100 Kouvola sekä kymenjatelautakunta@kouvola.fi

Lisätietoja antaa jätehuoltopäällikkö Katja Kangas, p. 020 615 8143, katja.kangas(at)kouvola.fi

Kouvolassa  20.1.2022                           Kymen jätelautakunta

Tausta-aineisto Lapinjärven kunnan pakkausjätteiden kiinteistöittäistä keräämistä koskeva poikkeaminen

Lapinjärvi tekninen lautakunta päätös 27.10.2021