Kymen jätelautakunta tiedottaa

Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys Kotkan, Kouvolan, Iitin ja Mäntyharjun  jätteenkuljetuksen eli jäteastian tyhjennysten jätemaksutaksasta sekä Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksasta 1.7.2022 alkaen.

Jätelain 81 §:n mukaisesti kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksun kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti. Taksa sisältää kaikkia jätemaksuja koskevat tekstimuutokset sekä maksujen numeeriset taksataulukot. Erityisesti kuljetuskustannusten, mutta myös jätteen käsittelykustannusten nousun vuoksi jätetaksoihin esitetään korotuksia. Nousun suuruus vaihtelee jätelajeittain ja kunnittain. Esimerkkinä loppujätteen jäteastian tyhjennysmaksu nousee keskimäärin 7,0 – 8,4 %.

Taksaluonnokset ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.kouvola.fi sekä www.kymenjatelautakunta.fi ajalla 3.5.-17.5.2022.

Taksaluonnoksesta on mahdollisuus lausua mielipiteensä. Kirjalliset kannanotot on jätettävä Kymen jätelautakunnalle 17.5.2022 klo 15.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta, Kouvolan kaupunki, PL 85, 45101 Kouvola tai kymenjatelautakunta@kouvola.fi .

Lisätietoja antaa jätehuoltopäällikkö Katja Kangas p. 02061 58143, katja.kangas@kouvola.fi

Kouvolassa  3.5.2022                             Kymen jätelautakunta

Taksaesitykset:

Esitys jätemaksutaksan tekstiosaksi 1.7.2022 alkaen

Esitys Kouvolan ja Iitin taksataulukko 1.7.2022 alkaen

Esitys Kotka taksataulukko 1.7.2022 alkaen

Esitys Mäntyharju taksataulukko 1.7.2022 alkaen

Esitys Jätekeskus Taksataulukko 1.7.2022

1 Response