Kymen jätelautakunta tiedottaa esitys poistettavista ekopisteistä

Kymen jätelautakunta tiedottaa

Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys Kouvolan ja Iitin kunnissa olevien Rinki Oy:n ekopisteverkostoa täydentävien ekopisteiden supistamisesta 1.10.2017 alkaen.

Poistettavaksi ehdotetut ekopisteet ovat: Takamaan, Värälän, Hirvelän, Joutjärven, Joutsenlahden, Oravalan, Kymentakaan ja Sääksjärven ekopisteet.

Alueen asukkaille ja muille asianosaisille varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Asiakirjat ovat on nähtävillä Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalon kansliassa osoitteessa  Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski ja Iitin kunnan yhteispalvelupisteessä Monitorissa osoitteessa Rautatienkatu 20, 47520 Kausala  26.4.2017 saakka sekä www.kymenjatelautakunta.fi

Esityksestä on mahdollisuus lausua mielipiteensä nähtävilläoloaikana. Kirjalliset kannanotot on jätettävä Kymen jätelautakunnalle 26.4.2017 klo 12.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / Tekniikka-  ja Ympäristötalo PL 32, 45701 Kuusankoski sekä tekninenjaymparisto@kouvola.fi

Lisätietoja antaa jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen p. 02061 58143

Kouvolassa  5.4.2017  Kymen jätelautakunta

Liitteet:

Poistettavaksi esitetyt ekopisteet Kouvola ja Iitti