LIITE 1 Selvitystyö sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmän nykytilasta