OHEISMATERIAALI 1 Lausuntojen ja kannanottojen yhteenveto