LIITE 2 Esitys Kymen jätelautakunnan uusiksi jätehuoltomääräyksiksi 1.1.2020 alkaen