LIITE 3 Mepak lausunto pakkausjätteen kuljetusjärjestelmästä