Aktuellt

Aktuellt

Förslag till ekoavgifter, mottagningstariff för Keltakangas avfallscentral samt en förenhetligad tariff för avfallsstationerna. Ett förslag till ekoavgifter, mottagningstariff för Keltakangasavfallscentral samt en förenhetligad tariff för...
Kymmene avfallsnämnd har med sitt beslut 26.9.2019 § 29 godkänt avfallshanteringsbestämmelserna från och med 1.1.2020. Avfallshanteringsbestämmelserna berör städerna Fredrikshamn, Kotka och Kouvola samt kommunerna Iitti,...