Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 17/0270/4 jätehuoltomääräysten hyväksymisestä

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 22.12.2017 antamallaan päätöksellä hylännyt valituksen, jolla on vaadittu Kouvolan jätelautakunnan 26.3.2015 antaman päätöksen, §16, kumoamista jätelain, perustuslain, hallintolain ja sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain vastaisena. Kymen jätelautakunta on ko. päätöksellä hyväksynyt jätehuoltomääräykset. Päätös on kokonaisuudessaan luettavissa alla olevasta linkistä.

Itä-Suomenhallinto-oikeuden päätös 17/0270/4