Katja Kankaasta Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö

Kymen jätelautakunta valitsi Katja Kankaan jätehuoltopäällikön virkasuhteeseen 1.5.2021 alkaen.

Jätehuoltopäällikkö johtaa alueellisen jätehuollon palveluyksikköä, johon kuuluu päällikön lisäksi kaksi työntekijää ja hallintosihteeri. Työtehtäviin sisältyy Kymen jätelautakunnalle kuuluvat jätehuollon viranomaistehtävät, ml. jätelautakunnan tälle delegoimat viranomaistehtävät sekä Kymen jätelautakunnan esittelijän tehtävät.

Jätehuoltopäällikön virka vapautuu Leena Rautiaisen siirtyessä eläkkeelle. Diplomi-insinööri Katja Kangas siirtyy jätehuoltopäällikön tehtäviin Kouvolan kaupungin ympäristötarkastajan virasta.

Lisätietoja:
kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi

Kymen jätelautakunta 8.4.2021 § 15