Kymen jätelautakunta kuuluttaa

Kuulutus Kouvolan pakkausjätteiden ja energiajätteen jätteenkuljetusjärjestelmää koskevan asian vireilläolosta

Kymen jätelautakunta valmistelee jätelain mukaista päätöstä kunnan vastuulla olevien pakkausjätteiden ja energiajätteen jätteenkuljetusjärjestelmästä. Jätelaki vaatii kuntia päättämään uudelleen pakkausjätteiden ja energiajätteen jätteenkuljetusjärjestelmästä, jos niissä on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä (sopimusperusteinen) jätteenkuljetus. Pakkausjätteiden ja energiajätteen kuljetusten osalta tämä koskee Kymen jätelautakunnan toiminta-alueella Kouvolan kaupunkia.

Jätelautakunta tulee päättämään noudatetaanko Kouvolassa jatkossa nykyistä kiinteistönhaltijan järjestämää jätteenkuljetusta vai siirrytäänkö kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen (Jätelaki 37§ ja 149§ mom. 4).

Pakkausjätteiden ja energiajätteen jätteenkuljetusjärjestelmää koskeva tausta-aineisto asetetaan nähtäville yleiseen tietoverkkoon www.kouvola.fi sekä www.kymenjatelautakunta.fi 10.10.-7.11.2018.
Kuntalaisilla ja niillä, joiden oloihin asialla on huomattava vaikutus, on mahdollisuus esittää asiaa koskien mielipiteitä vapaamuotoisena kirjallisesti 7.11.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen kymenjatelautakunta@kouvola.fi tai Kymen jätelautakunta, PL 32, 45701 Kuusankoski.

Kannanotot tulee otsikoida ”Pakkausjätteiden ja energiajätteen jätteenkuljetusjärjestelmä 3003/14.06.00/2018”.

Lisätietoja Leena Rautiainen, puh. 02061 58143.

Kouvolassa 8.10.2018 Kymen jätelautakunta

Taustamateriaali kuulemiseen pakkausjätteiden ja energiajätteen kuljetusjärjestelmä

Selvitys pakkaus- ja energiajätteen kuljetuksista_09102018