Kymmene avfallsnämnd informerar

Kymmene avfallsnämnd bereder ett beslut om hur avfallshanteringen på Pyttis Fagerö ska ordnas och samtidigt om taxan för avfallsavgifterna enligt 78 § i avfallslagen från och med 1.5.2024.

Det har blivit nödvändigt att ändra och utveckla avfallshanteringstjänsterna på Fagerö eftersom kostnaderna för avfallshantering på ön har varit höga under en lång tid och de avgifter som tas ut av invånare och andra aktörer inte har varit tillräckliga för att täcka kostnaderna. På Fagerö har det funnits en egen låst samlingspunkt för slutavfall. Ön har inte haft någon egen avfallstaxa, utan invånarna har betalat samma avgift för låsta kommunala insamlingsplatser som andra användare av låsbara avfallsstationer. Enligt avfallslagen är producenten eller innehavaren av avfall ansvarig för kostnaderna av avfallshanteringen. Detta har inte förverkligats för Fagerö. Dessutom måste genomförandet av tjänsten garantera arbetstagarnas säkerhet på arbetsplatsen, vilket också har beaktats.

Styrelsen för Kymenlaakson Jäte Oy föreslår två alternativa avfallshanteringstjänster för avfallsnämnden för att organisera avfallshanteringen för invånarna på Fagerö.

Servicealternativ 1 för avfallshanteringen: Avfallshämtning i Kuusinen-hamnen eller i en annan hamn/småbåtsplats där det finns en låsbar avfallsstation. I detta fall ändras taxan inte från den nuvarande taxan för en låsbar insamlingsplats och taxan är den som gäller från 1.1.2024 i Kotka, Pyttis, Fredrikshamn, Miehikkälä och Vederlax.

Servicealternativ 2 för avfallshanteringen: Avfallshantering på Fagerö, med en ny avfallskomprimator på Fagerö. Då kommer Fagerö att ha en separat Fagerö skärgårdstaxa.

Avfallshanteringens genomföringssätt Avfallsavgiftstaxa 2024:Delårsavgift €, inkl. momsÅrsavgift €, inkl. moms
1. Kuusinen eller annan låst samlingsstation i en hamn på fastlandetNuvarande, gällande taxa51,2579,00
2. Fagerö har en egen låsbar avfallsstationNy skärgårdstaxa för Fagerö156,18194,03

Båda alternativen kan inte förverkligas samtidigt med den föreslagna avfallstaxan. Kymmene avfallsnämnd besluter om vilket av alternativen som ska väljas för att erbjuda avfallshantering för invånarna på Fagerö, och besluter samtidigt om den tillhörande taxan.

För närvarande finns det uppsamlingskärl för glas och metall på Fagerö. Kymenlaakson Jäte Oy:s styrelse föreslår att allt förpackningsavfall från Fagerö i fortsättningen ska föras till ekopunkter på fastlandet.

På Fagerö behövs avfallshantering inte bara av invånarna, utan också av Pyttis kommuns gästhamn och de företag som är verksamma på ön. Kostnaderna för Fagerö låsbara avfallsstationer skulle delas mellan invånare, företag och Pyttis kommun, vilket är en av anledningarna till att invånarnas avgifter för låsbara avfallsstationer (Fagerö skärgårdstaxa) har blivit lägre än tidigare beräknat. Kymenlaakson Jäte Oy är dock berett att ordna separat avfallshantering för gästhamnen, om man besluter att ordna avfallshantering på fastlandet för de invånare som använder låsbara avfallsstationer. Företagens avfall hör i första hand till företagens eget organiseringsansvar.

För områdets invånare och andra parter reserveras möjlighet till att uttrycka sin åsikt i ärendet. Dokumenten kan ses på Kymmene avfallsnämnds webbplats 6.2.-1.3.2024 https://www.kymenjatelautakunta.fi/sv/aktuellt

Skriftliga ställningstaganden ska lämnas in till Kymmene avfallsnämnd senast 1.3.2024 kl.15.00 på adressen: Kymmene avfallsnämnd / Kouvola stad, PB 85, 45100 Kouvola eller kymenjatelautakunta@kouvola.fi

Mer information fås av avfallshanteringschef Katja Kangas, tfn 020 615 8143, katja.kangas(at)kouvola.fi

Kouvola den 6 februari 2024                    Kymmene avfallsnämnd