Kymmene avfallsnämnd informerar

Lappträsk kommun ansöker om undantag från 14 och 15 § i Kymmene avfallsnämnds avfallshanteringsbestämmelser gällande den fastighetsvisa insamlingen av förpackningsavfall. Med förpackningsavfall avses kartong-, glas- och plastförpackningar samt små metallföremål. Kommunen ansöker om undantag för samtliga fastigheter med över fem bostäder inom kommunens område samt för de kommunala fastigheterna för förvaltning och servicefunktioner. Fastigheter med färre än fem bostäder är inte skyldiga att ansluta sig till insamlingen av förpackningsavfall.

Invånarna i området och de övriga sakägarna ges möjlighet att uttala sig om ärendet.

Dokumenten finns framlagda till påseende på Lappträsk kommuns och Kymmene avfallsnämnds webbplatser www.lapinjarvi.fi och www.kymenjatelautakunta.fi.

Skriftliga ställningstaganden ska lämnas till Kymmene avfallsnämnd senast den 8 februari 2022 kl. 12.00 på adressen Kymmene avfallsnämnd/Kouvola stad, PB 85, 45100 Kouvola eller kymenjatelautakunta@kouvola.fi.

Mer information lämnas av avfallshanteringschef Katja Kangas, tfn 020 615 8143, katja.kangas(at)kouvola.fi

Kouvola den 20 januari 2022                                     

Kymmene avfallsnämnd

Backgrundinformation undantag för Lappträsk kommun gällande den fastighetsvisa insamlingen av förpackningsavfall

Lappträsk tekniska nämnden beslut 27.10.2021