Kymmenedalens avfallsnämnd informerar

Förslag till ekoavgifter, mottagningstariff för Keltakangas avfallscentral samt en förenhetligad tariff för avfallsstationerna.

Ett förslag till ekoavgifter, mottagningstariff för Keltakangasavfallscentral samt en förenhetligad tariff för avfallsstationerna från och med 1.1.2020 är under beredning hos Kymen jätelautakunta.

Kymen jätelautakunta bör fastställa en mottagningstariff för Keltakangas avfallscentral samt en förenhetligad tariff för avfallsstationerna, emedan tariffen verkar som faktureringsgrund även för avfallsmottagning i andra hand på kommunens ansvar enligtavfallslagen 33 §.

Tariffutkasten finns till påseende i det allmänna datanätet www.kouvola.fi och www.kymenjatelautakunta.fi tills 15.11.2019.

Under den tid tariffutkastet är framlagt kan åsikter uttryckas. Skriftliga ställningstaganden bör inlämnas till Kymen jätelautakunta senast 15.11.2019 kl. 15.00 på adressen: Kymen jätelautakunta, Kouvolan kaupunki, PL 32, 45791 Kuusankoski eller kymenjatelautakunta@kouvola.fi

Närmare uppgifter ger chefen för avfallsservice Leena Rautiainen t. 02061 58143

Kouvola 31.10.2019 Kymmenedalens avfallsnämnd