Förslag förenhetligad tarviff för avfalsstationerna 1.1.2020