Day

oktober 9, 2020
Meddelande om att ett ärende som gäller avfallstransportsystemet i Pyttis kommun är anhängigt Kymmene avfallsnämnd håller på att bereda ett förslag gällande avfallstransportsystemet i Pyttis kommun. På sina möten har Tekniska nämnden i Pyttis kommun den 26 maj 2020 (54 §) och Pyttis kommunstyrelse den 8 juni 2020 (106 §) beslutat att föreslå till Kymmene… Lue lisää Kymmene avfallsnämnd informerar
Read More

Kymmene avfallsnämnd

Kouvolan Kaupunki
PL 85 (Torikatu 10)
45101 Kouvola