Day

juli 5, 2022
Anmäl kompostering till avfallshanteringsmyndigheten när du komposterar bioavfall från köket på bostadsfastigheten. Anmälningsskyldigheten gäller också fritidsbostäder. Ingen anmälan görs om kompostering av trädgårdsavfall. Uppgifterna som begärs på komposteringsanmälningsblanketten grundar sig på avfallslagen och -förordningen. Med en komposteringsanmälan kan du också anmäla flera fastigheters gemensamma kompostbehållare. Anmälan ska göras senast 1.1.2023. Behandlingen av de inkomna anmälningarna… Lue lisää KOMPOSTERINGSANMÄLAN TILL AVFALLSHANTERINGSMYNDIGHETEN
Read More
Meddela oss om kompostering senast 1.1.2023 Blanketten för komposteringsanmälan har publicerats på Kymmene avfallsnämnds webbplats. Meddela avfallshanteringsmyndigheten om kompostering om du komposterar bioavfallet från köket på bostadsfastigheten. Anmälningsskyldigheten omfattar även fritidsfastigheter och grundar sig på avfallslagstiftningen. Gör ingen anmälan om du bara komposterar trädgårdsavfall. Blanketten för komposteringsanmälan finns på Ärendehantering – Kymmene avfallsnämnd (kymenjatelautakunta.fi). Vi… Lue lisää Kouvola stad/Kymmene avfallsnämnd MEDDELANDE 5.7.2022
Read More

Kymmene avfallsnämnd

Kouvolan Kaupunki
PL 85 (Torikatu 10)
45101 Kouvola