Nya avfallshanterings-bestämmelser 1.1.2020

Kymmene avfallsnämnd har med sitt beslut 26.9.2019 § 29 godkänt avfallshanteringsbestämmelserna från och med 1.1.2020.

Avfallshanteringsbestämmelserna berör städerna Fredrikshamn, Kotka och Kouvola samt kommunerna Iitti, Lappträsk, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyttis och Vederlax.

Avfallshenteringsbestämmelserna finns till påseende I det allmänna datanätet www.kouvola.fi och www.kymenjatelautakunta.fi under tiden 31.10.-30.11.2019.

Kouvola 31.10.2019 Kymmenedalens avfallsnämnd