By

Kymen jätelautakunta
Ilmoita kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle, kun kompostoit keittiössä syntyvät biojätteet asuinkiinteistöllä. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös vapaa-ajan asuntoja. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tehdä ilmoitusta. Kompostointi-ilmoituslomakkeessa kysyttävät tiedot perustuvat jätelakiin ja -asetukseen. Kompostointi-ilmoituksella ilmoitat myös useamman kiinteistön yhteisestä kompostorista. Ilmoitus on tehtävä 1.1.2023 mennessä. Saapuneiden ilmoitusten käsittely aloitetaan syksyllä 2022. Jätehuolto- tai ympäristönsuojeluviranomainen voi tehdä kompostointitarkastuksia. Ilmoituksissa annetut tiedot tallennetaan jätehuoltoviranomaisen kompostointirekisteriin. Rekisterin avulla seurataan jätteiden… Lue lisää Kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle
Read More
Julkinen kuulutus Itä-Suomen hallinto-oikeuden välipäätöksestä 17/0101/4 Kymen jätelautakunta on hyväksynyt päätöksellään 23.3.2017 kaupungininsinöörin muutetun päätösehdotuksen. Päätöksen mukaan kunta ottaa pakkausmuovin keräystehtävän hoitaakseen Kotkan alueella kokeiluluonteisesti Kymenlaakson Jäte Oy:n ehdotuksen mukaisesti. Kokeilu kestää enintään 1.5.2017-30.7.2018 välisen ajan. Kokeilun tulokset tuodaan jätelautakuntaan tiedoksi ja päätettäväksi jatkotoimenpiteiden osalta. Kokeilu voidaan käynnistää mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Kuljetus Kujala & Muuri,… Lue lisää Julkinen kuulutus Itä-Suomen hallinto-oikeuden välipäätöksestä
Read More
Kymen jätelautakunta tiedottaa Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys Kouvolan ja Iitin kunnissa olevien Rinki Oy:n ekopisteverkostoa täydentävien ekopisteiden supistamisesta 1.10.2017 alkaen. Poistettavaksi ehdotetut ekopisteet ovat: Takamaan, Värälän, Hirvelän, Joutjärven, Joutsenlahden, Oravalan, Kymentakaan ja Sääksjärven ekopisteet. Alueen asukkaille ja muille asianosaisille varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Asiakirjat ovat on nähtävillä Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalon kansliassa… Lue lisää Kymen jätelautakunta tiedottaa esitys poistettavista ekopisteistä
Read More
Kymen jätelautakunnan 18.5.2017 pöytäkirja. Pöytäkirja 18.5.2017 tarkastettu LIITE 1 Taksa 1.7.2017 alkaen Kotka Kvl Iitti Mju V+M tekstiosa LIITE 2 Taksataulukot Kouvola ja Iitti LIITE 3 Taksataulukot Mäntyharju MiehikkäläVirolahti LIITE 4 Taksataulukot Kotka LIITE 5 Poistettavaksi esitetyt ekopisteet Kvl ja Iitti LIITE 6 Aloitteet ekopisteiden lopettamisesta (5) LIITE 7 Kannanotto Värälän-Vilppulan kyläyhdistys ry LIITE 8 Oikaisuvaatimus 13.4.2017… Lue lisää Pöytäkirja 18.5.2017
Read More
Kymen jätelautakunta tiedottaa Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys Kotkan, Kouvolan, Iitin ja Mäntyharjun  jätteenkuljetuksen jätemaksutaksasta  sekä Miehikkälän ja Virolahden jätemaksutaksasta 1.7.2017 alkaen. Jätelain 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille jätehuoltotehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset mm. jätteiden kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus ja valistus jätehuollon kehittäminen ja investointeihin varautuminen. Jätemaksulla… Lue lisää Kymen jätelautakunta tiedottaa taksaesitys 1.7.2017 alkaen
Read More
Kymen jätelautakunnan kokouksen 23.3.2017 pöytäkirja.
Read More
Kymen jätelautakunnan 26.1.2017 kokousta ei pidetä. Seuraavan kerran Kymen jätelautakunta kokoontuu 23.3.2017.
Read More
1 2

KYMEN JÄTELAUTAKUNTA

Kouvolan Kaupunki
PL 85 (Torikatu 10)
45101 Kouvola