Category

Yleinen
Utkast till avfallshanteringsbestämmelse: Den separata insamlingen av bioavfall utvidgas till egnahems- och parhus i tätorter under 2024–2026 De nya avfallshanteringsbestämmelserna är under beredning Kymmene avfallsnämnds avfallshanteringsbestämmelser uppdateras för att motsvara förändringarna som skett i avfallslagstiftningen och andra observerade ändringsbehov. Ändringarna gäller bland annat utvidgningen av skyldigheten till separat insamling av bioavfall till egnahems- och parhus… Lue lisää Kymmene avfallsnämnd informerar
Read More
I Kymmene avfallsnämnd pågår ändringen av avfallshanteringsbestämmelserna enligt 91 § i avfallslagen så att de motsvarar ändringarna i avfallslagstiftningen. Ändringarna gäller bland annat utvidgningen av skyldigheten till separat insamling av bioavfall till egnahems- och parhus samt avfallskärlens tömningsintervaller. Avfallshanteringsbestämmelserna gäller huvudsakligen invånarnas och kommunala fastigheters avfallshantering i städerna Fredrikshamn, Kotka och Kouvola samt Itis, Lappträsk,… Lue lisää Kungörelse om avfallshanteringsbestämmelser under beredning
Read More
MEDDELANDE pdf,58kt Kymmene avfallsnämnd/Kymenlaakson Jäte Oy
Read More
Lappträsk kommun ansöker om undantag från 14 och 15 § i Kymmene avfallsnämnds avfallshanteringsbestämmelser gällande den fastighetsvisa insamlingen av förpackningsavfall. Med förpackningsavfall avses kartong-, glas- och plastförpackningar samt små metallföremål. Kommunen ansöker om undantag för samtliga fastigheter med över fem bostäder inom kommunens område samt för de kommunala fastigheterna för förvaltning och servicefunktioner. Fastigheter med… Lue lisää Kymmene avfallsnämnd informerar
Read More
Meddelande beträffande förändring av avfallshanteringsbestämmelser Kymmenedalens avfallsnämnd bereder i enlighet med 91 § en fråga som berör förändring av kommunala avfallshanteringsbestämmelser. Enligt förslaget skulle gemensamma avfallshanteringsbestämmelser som beaktar den nya avfallslagstiftningens inverkan antas inom Kymmenedalens avfallsnämnds verksamhetsområde. Avfallshanteringsbestämmelserna berör städerna Fredrikshamn, Kotka och Kouvola samt kommunerna Iitti, Lappträsk, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyttis och Vederlax. Utkastet till… Lue lisää Meddelande beträffande förändring av avfallshanteringsbestämmelser
Read More

Kymmene avfallsnämnd

Kouvolan Kaupunki
PL 85 (Torikatu 10)
45101 Kouvola