Category

Yleinen
MEDDELANDE pdf,58kt Kymmene avfallsnämnd/Kymenlaakson Jäte Oy
Read More
Lappträsk kommun ansöker om undantag från 14 och 15 § i Kymmene avfallsnämnds avfallshanteringsbestämmelser gällande den fastighetsvisa insamlingen av förpackningsavfall. Med förpackningsavfall avses kartong-, glas- och plastförpackningar samt små metallföremål. Kommunen ansöker om undantag för samtliga fastigheter med över fem bostäder inom kommunens område samt för de kommunala fastigheterna för förvaltning och servicefunktioner. Fastigheter med… Lue lisää Kymmene avfallsnämnd informerar
Read More
Meddelande beträffande förändring av avfallshanteringsbestämmelser Kymmenedalens avfallsnämnd bereder i enlighet med 91 § en fråga som berör förändring av kommunala avfallshanteringsbestämmelser. Enligt förslaget skulle gemensamma avfallshanteringsbestämmelser som beaktar den nya avfallslagstiftningens inverkan antas inom Kymmenedalens avfallsnämnds verksamhetsområde. Avfallshanteringsbestämmelserna berör städerna Fredrikshamn, Kotka och Kouvola samt kommunerna Iitti, Lappträsk, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyttis och Vederlax. Utkastet till… Lue lisää Meddelande beträffande förändring av avfallshanteringsbestämmelser
Read More

Kymmene avfallsnämnd

Kouvolan Kaupunki
PL 85 (Torikatu 10)
45101 Kouvola